İş Hukuku

İş Hukukundaki düzenlemeleri kavrayabilmek gerek işçi gerekse de işveren açısından son derece mühimdir. Haklarınızı bilerek hareket etmek sizi daima avantajlı kılar.

Biz bu alanda;

  • Hizmet akdinin feshi
  • Kıdem Tazminatı
  • İş Kazaları – Meslek Hastaları gibi konularda İş Mahkemeleri huzurunda tarafınızın temsili.
  • İşçi-İşveren sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş yerinde taciz
  • Genel güvenlik kuralları ve düzenlemeleri vb. konularda hukuki tavsiyelerde bulunuyoruz