Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukukunu ilgilendirir konularda

  • Bankacılık işlemlerinden ve kredi sözleşmelerinden doğan davalarda
  • Akreditif işlemlerinden ve banka teminat mektuplarından doğan davalarda
  • Bankaların taraf olduğu kusura ve kusursuz sorumluluk esasına dayalı davalarda hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.