AİHM KARARLARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
AYŞE YÜKSEL VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE
(Başvuru No. 55835/09, 55836/09 ve 55839/09)
KARAR
STRAZBURG
31 Mayıs 2016

© T.C. Adalet Bakanlığı, 2016. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiş olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koşulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

Metnin tamamına erişmek için AİHM Ayşe Yüksel ve diğerleri / Türkiye Davası PDF.


İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde
kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir.

 

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
MERGEN VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE DAVASI
(Başvuru No. 44062/09, 55832/09, 55834/09, 55841/09 ve 55844/09)
KARAR
STRAZBURG
31 Mayıs 2016

İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde
kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir.


© T.C. Adalet Bakanlığı, 2016. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme’yi bağlamamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiş olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koşulu ile Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

Metnin tamamına erişmek için AİHM Mergen ve diğerleri / Türkiye Davası PDF.